EFE2B67C-7FFF-41CB-B74D-CF8BB529BEC7EFE2B67C-7FFF-41CB-B74D-CF8BB529BEC7

Công tắc cánh cửa Mondeo 2.5; 2.0

Giá: 350.000

Mô tả

Khi bạn đã đóng hết cửa mà đèn Taplo vẫn báo xe bạn chưa đóng cửa là một hoặc nhiều công tắc cánh cửa đã hỏng.

Hàng tháo xe UK, chất lượng cao

Bảo hành 6 tháng.

Hotline 0904.774.288