Chính sách thanh toán

Shop chấp nhận các hình thức thanh toán Chuyển khoản, tiền mặt, Ship COD.

TH gửi đồ xe khách vui lòng thanh toán trước bằng Chuyển khoản.