Trả lại hàng

Shop nhận lại Hàng trong trường hợp Hàng hóa không đúng mô tả hoặc không sử dụng được. Shop không nhận lại hàng chỉ vì quý khách không thích hoặc kiểm tra thấy đồ cũ ko hỏng nên trả lại.