Chính sách bảo hành

Thời hạn bảo hành: Hàng tháo xe bảo hành 3 tháng, hàng mới bảo hành 6 tháng kể từ ngày bán.

Điều kiện bảo hành: Các lỗi do nhà sản xuất

Các Trường hợp không bảo hành:

  • Lỗi do việc lắp đặt sai quy định
  • Các hao mòn tự nhiên
  • Lỗi do sử dụng sai tính năng của xe hoặc sản phẩm.
  • Các lỗi khác do chủ quan người sử dụng gây ra.