Bảo hành

Tất cả các hàng hóa bán ra từ Shop Ford Mondeo Phụ tùng và Phụ kiện đều được bảo hành, trừ hàng thanh lý hoặc hàng hóa đặc biệt.

Thời gian bảo hành hàng mới 6 tháng; hàng tháo xe 3 tháng

Điều kiện bảo hành: Các lỗi của Nhà sản xuất, không bảo hành các lỗi do lắp đặt, sử dụng sai, các hao mòn tự nhiên.

Bên mua hàng chịu toàn bộ chi phí vận chuyển đi và về của sản phẩm bảo hành.