HD kỹ thuật

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ GIẢM 30% NGUY CƠ NẰM ĐƯỜNG CỦA MONDEO?

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ GIẢM 30% NGUY CƠ NẰM ĐƯỜNG CỦA MONDEO?

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ GIẢM 30% NGUY CƠ NẰM ĐƯỜNG CỦA MONDEO? Câu trả lời là nên thay ống nước làm mát. Theo thống kê trên Hội Mondeo thì gần 30% số vụ nằm đường phải gọi cứu hộ là do vỡ ống nước. Mới đây, một cụ Mondeo ở tỉnh xa chỉ vì vỡ một cái cút đầu to, đầu nhỏ mà có cụ ở tỉnh phải để xe nằm …