55A7052D-752D-4609-852E-CDE7F34E27CD55A7052D-752D-4609-852E-CDE7F34E27CD

Nẹp chỉ mạ chrome trang trí cản trước, sau Mondeo 2.5; 2.0

Giá: 700.000

Mô tả

Hàng chính hãng Ford

Giá bán 700k/1 bộ dán cản trước, cản sau

Hotline 0904774288