Hướng dẫn lắp đặt Cruise Control cho Mondeo 2003-2007

Chi tiết xem bài viết ở link này

https://www.otosaigon.com/threads/mong-deo-tra-lai-cc-cho-em-ve-nguyen-ban.8632943/?fbclid=IwAR0i8fO_JstpVJFjRcZjrKzZAfnBYBH9ZWGGfUsl3EPA7zHiFRdhFiuFmwY